TOXUMCU.AZ

Açelya F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Açelya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va)  /  Vertitsilyoz solma (Vd)

Adalya F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Adalya F1
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: al qırmızı
 • Çəki: 220-260 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 10 aprel-10 iyun
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Adamin (orqanik gübrə)

136.00 AZN /20 litr

Adamin gübrəsi bütünlüklə orqanik bir məhsuldur və tərkibi bitki mənşəli amin turşularından ibarətdir.

Bitkilər xüsusilə şaxta, yüksək istilik, aşağı nəm,  duz konsentrasiyaları və s. səbəblərdən stomalarını bağlayaraq fotosintez sürətini azaldırlar. Belə bir vəziyyət olduğu halda Adamin gübrəsinin tərkibində olan amin turşuları bitkinin uyğunsuz vəziyyətdə belə stomalarını açaraq normal fotosintez fəaliyyəti həyata keçirməsinə imkan yaradır.

Adela F1

1 paket

76.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Adela F1
 • Tip (sort): indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Aksent F1 (Accent)

1 paket

17.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aksent F1 (Accent)
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 11-12 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, 35 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Alamina F1

1 paket

114.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Alamina F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 180-250 qram
 • Yetişkənlik: 105 gün
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Albatros F1

1 paket

29.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Albatros F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-5,5 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 100-110 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Güclü dərəcədə davamlılıq: Fuzarioz soluxma (Foc)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Qara çürümə (Xcc)

Aleks F1 (Alex)

1 paket

20.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aleks F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 11-12 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, 30-35 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Alina F1

1 paket

13.60 AZN /1000 toxum
 • Ad: Alina F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 0,8-1,5 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, şitil köçürüldükdən 45-50 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz
X