TOXUMCU.AZ

Məqsədimiz

Bizim əsas məqsədimiz təklif etdiyimiz xidmətlər və etibarlı tərəfdaşlarımızla birlikdə təsərrüfatla məşğul olan fermer və kəndliləri toxum, şitil, ting, gübrə və avadanlıqlarla təmin etmək, sərfəli alqı-satqı həyata keçirməklə kəndlilərin gəlirlərini və sosial rifahını daha da artırmaqdan ibarətdir. Bununla yanaşı, orqanik həyat tərzini təbliğ etmək, ən son yeniliklərə əsaslanan xidmətlər təklif etməklə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının intensiv yolla inkişaf etdirilməsi prosesində iştirak etmək də qarşımıza qoyduğumuz ümdə məsələlərdəndir.

Missiyamız

• Müştərilərimizə təqdim etdiyimiz xidmətlərin orqanik olmasına diqqət yetirməklə vətəndaşlarımızın sağlamlığının qayğısına qalmaq.
• Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsi prosesində iştirak etmək.
• Tədarükçülərlə fermerlər arasında vasitəçilik edərək alqı-satqı prosesinin operativliyini daha da artırmaq.
• Müraciətçilərin gəlirlərini və sosial rifahını daha da artıraraq onların xidmətlərimizdən məmnun qalmasını təmin etmək.
• Xarici təcrübələrdən yararlanaraq ölkəmizdə kənd təsərrüfatının invensiv yolla davamlı inkişafına dəstək olmaq.

X