TOXUMCU.AZ
 • TOXUM

  TOXUM

  236

  TOXUM Məhsullar

 • ŞİTİL

  ŞİTİL

  ŞİTİL Məhsullar

 • GÜBRƏ

  GÜBRƏ

  4

  GÜBRƏ Məhsullar

 • TOXUMÇULUQ

  SİZİN ÜÇÜN SEÇDİKLƏRİMİZ

  Amur F1

  1 paket

  59.00 AZN /500 toxum

  Ad: Amur F1
  Tip (sort): salxım pomidor
  Rəng: qırmızı
  Çəki: 230-250 qram
  Yetişkənlik: tezyetişən
  Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
  Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Fuzarioz solma (Fol:0-1) / Kökün fuzarioz çürüməsi (For) / Nematodlar (Mi, Ma, Mj) / Pomidorun sarı yarpaq qıvırcıqlığı (TYLCV)

  Rally F1

  1 paket

  58.00 AZN /500 toxum
  • Ad: Rally F1
  • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
  • Rəng: qırmızı
  • Çəki: 250-300 qram (birinci salxımdakı meyvələr daha iri olur)
  • Yetişkənlik: çox tezyetişən
  • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq:  Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)
  • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV) / Nematod (Ma, Mi, Mj)

  Rançero F1 (qırmızı kələm)

  1 paket

  60.00 AZN /2500 toxum
  • Ad: Rançero F1
  • Tip (sort): baş kələm
  • Rəng: qırmızı
  • Çəki: 1,5-3,5 kq
  • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən sonra 94 gün
  • Əkin şəraiti: 35000-45000 şitil/hektar sıxlıqda
  • Davamlılıq:  Fuzarioz soluxma (Foc)

  Özkan F1

  1 paket

  149.00 AZN /1000 toxum
  • Ad: Özkan F1
  • Tip (sort): salxım pomidor
  • Rəng: tünd qırmızı
  • Çəki: 200-220 qram
  • Yetişkənlik: orta tezyetişən
  • Əkin şəraiti: istixana şəraitində yaz və payız əkini
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-1)
  • Orta dərəcədə davamlılıq: / Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV) / Pomidorun tunclaşması (TSWV)

   

  Radan F1

  1 paket

  13.00 AZN /1000 toxum
  • Ad: Radan F1
  • Tip (sort): baş kələm
  • Rəng: açıq yaşıl
  • Çəki: 1-1,5 kq
  • Yetişkənlik: 55-60 gün
  • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə
  • Davamlılıq:  xəstəliklərə, müxtəlif stress şəraiti və zərərvericilərə qarşı davamlıdır (fuzarium, trips, kələm kəpənəyi)

  Pink paradise F1

  1 paket

  136.00 AZN /1000 toxum
  • Ad: Pink paradise F1
  • Tip (sort): salxım pomidor
  • Rəng: çəhrayı
  • Çəki: 200-220 qram
  • Yetişkənlik: orta tezyetişən (115 gün)
  • Əkin şəraiti: istixana
  • Davamlılıq: Nematod (Mi) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Vertitsilyoz solma (Vd) / Fuzarioz solma (Fol: 0,1) / Boz yarpaq ləkəliliyi (Ss)

   

  Oğuz F1

  1 paket

  30.00 AZN /500 toxum
  • Ad: Oğuz F1
  • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
  • Rəng: tünd yaşıl
  • Uzunluğu: 8-10 sm
  • Yetişkənlik: tezyetişən
  • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
  • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

  Yankı F1

  1 paket

  119.00 AZN /1000 toxum
  • Ad: Yankı F1
  • Tip (sort): salxım pomidor
  • Rəng: tünd qırmızı
  • Çəki: 200-220 qram
  • Yetişkənlik: orta tezyetişən
  • Əkin şəraiti: istixanada və açıq sahədə; yaz və payız əkini
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)

  Melen F1

  1 paket

  50.00 AZN /500 toxum
  • Ad: Melen F1
  • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
  • Rəng: tünd yaşıl
  • Uzunluğu: 17-19 sm
  • Yetişkənlik: tezyetişən
  • Əkin şəraiti: istixana
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Yarpaq ləkəliliyi (Cca)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
  • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px, Gc)

  Belle F1

  1 paket

  45.00 AZN /500 toxum
  • Ad: Belle F1
  • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
  • Rəng: dolğun qırmızı
  • Çəki: 180-220 qram
  • Yetişkənlik: çox tezyetişən
  • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)

  Shakira F1 (acı)

  1 paket

  10.00 AZN /250 toxum
  • Ad: Shakira F1
  • Tip (sort): acı bibər
  • Rəng: texniki yetişkənlikdə tünd yaşıl, bioloji yetişkənlikdə tünd qırmızı
  • Uzunluq: 3-4 х 16-18 sm
  • Yetişkənlik: tezyetişən
  • Əkin şəraiti: polietilen istixanalar və açıq sahə
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Tütün mozaikası (Tm: 0-2)

  Star F1

  1 paket

  119.00 AZN /1000 toxum
  • Ad: Star F1
  • Tip (sort): irimeyəli salxım pomidor
  • Rəng: qırmızı
  • Çəki: 220-250 qram
  • Yetişkənlik: çox tezyetişən
  • Əkin şəraiti: istixanada yaz və payız əkini; açıq sahədə yaz əkini
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)
  • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)
  2018/05/05 16:00:00

  World of Love (Sevgi dünyası)

  Ad World of Love
  Tip Kol
  Rəng Sarı-qırmızı
  Ətir Xəfif (zərif)
  Çiçək ölçüsü 10-14 sm
  Boy 150 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Çox güclü
  Çiçəkləmə dövrü Dalğavari
  10.00 AZN
  Ad World of Love
  Tip Kol
  Rəng Sarı-qırmızı
  Ətir Xəfif (zərif)
  Çiçək ölçüsü 10-14 sm
  Boy 150 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Çox güclü
  Çiçəkləmə dövrü Dalğavari

  Bicolor (qızılgül)

  Ad Bicolor
  Tip Kol
  Rəng Çəhrayı-ağ
  Ətir Xəfif (zərif)
  Çiçək ölçüsü 10-11 sm
  Boy 100-150 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Çox güclü
  Çiçəkləmə dövrü Dalğavari
  15.00 AZN
  Ad Bicolor
  Tip Kol
  Rəng Çəhrayı-ağ
  Ətir Xəfif (zərif)
  Çiçək ölçüsü 10-11 sm
  Boy 100-150 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Çox güclü
  Çiçəkləmə dövrü Dalğavari

  Aspirin (qızılgül)

  Ad Aspirin Rose
  Tip Kol
  Rəng
  Ətir Xəfif (zərif)
  Çiçək ölçüsü 4-6 sm
  Boy 50-80 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Güclü
  Çiçəkləmə dövrü Fasiləsiz
  10.00 AZN
  Ad Aspirin Rose
  Tip Kol
  Rəng
  Ətir Xəfif (zərif)
  Çiçək ölçüsü 4-6 sm
  Boy 50-80 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Güclü
  Çiçəkləmə dövrü Fasiləsiz

  Charles Darwin (qızılgül)

  Ad Charles Darwin
  Tip Kol
  Rəng Sarı
  Ətir Tünd
  Çiçək ölçüsü 14-16 sm
  Boy 100-120 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Güclü
  Çiçəkləmə dövrü Dalğavari
  20.00 AZN
  Ad Charles Darwin
  Tip Kol
  Rəng Sarı
  Ətir Tünd
  Çiçək ölçüsü 14-16 sm
  Boy 100-120 sm
  Dözümlülük (xəstəlik,havaya) Güclü
  Çiçəkləmə dövrü Dalğavari

  HƏDİYYƏLƏR

  ORQANİK HƏDİYYƏLƏR & SUVENİRLƏR

  ÖZƏLLİKLƏRİMİZ

  NİYƏ BİZ?

  Rahat çatdırılma

  Azərbaycanın bir çox bölgəsindəki regional mərkəzlər vasitəsilə tez bir zamanda çatdırılma

  Hər zaman təzə

  Bizim anbarlar vasitəsilə hər zaman təzə məhsullar həm əldə edə, həm də məhsulunuzu ilk gündəki kimi mühafizə edə bilərsiniz

  100% Təbii

  Torpaqda yetişən və Günəş işığı ilə canlanan bitki məhsullarını təklif edirik

  100% Orqanik

  Məhsullarımızın genetik modifikasiyaya uğramış olmaması və Azərbaycanın bitki genlərinin qorunması əsas məqsədlərimizdən biridir

  Sağlam

  Hər zaman sağlamlığa önəm verən və sağlam qalmağı bacaranlar üçün fəaliyyətə başladıq

  Yüksək Keyfiyyət

  Keyfiyyətli məhsul bizim əsas təmsil və təbliğat vasitəmizdir

  ƏN SON PAYLAŞIMLAR

  Toxumcu Blog

  X