TOXUMCU.AZ

Yaman F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yaman F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixana

Yankı F1

1 paket

119.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yankı F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanada və açıq sahədə; yaz və payız əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)

Yeşim F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yeşim F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 250-400 qram
 • Əkin şəraiti: istixana şəraiti
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Zenon F1

1 paket

39.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Zenon F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-4 kq
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 130-135 gündür
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz /  Daxili nöqtəvi nekroz

Ziya F1

1 paket

85.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ziya F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Əkin şəraiti: istixana

Zodiac F1

1 paket

48.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Zodiac F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:1,2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Zulfiya F1

1 paket

116.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Zulfiya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 200 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Vertitsilyoz solma (Va:0)   /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)
X