TOXUMCU.AZ

Alize F1

1 paket

150.00 AZN /2000 toxum
 • Ad: Alize F1
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı; açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Çəki: 9-10 kq
 • Yetişkənlik: 60-65 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Altess F1

1 paket

515.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Altess F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 110-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Amino Bomb (orqanik gübrə)

11.00 AZN /400 qr

Tərkibi bitki mənşəli amin turşularından ibarətdir. Bitkilərin qarşılaşdığı gərgin vəziyyətləri aradan qaldırır. Bitkilərdəki bütün maddələr mübadiləsi fəaliyyətlərində başladıcı təsiri vardır. Hər cür gübrə və pestisidlərlə qarışdırmaq mümkündür. Zülal sintezini artıraraq bitkilərdə qidalı maddələrin artmasına imkan yaradır.

Amour F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Amour F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-52 gündür)
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Amur F1

1 paket

59.00 AZN /500 toxum

Ad: Amur F1
Tip (sort): salxım pomidor
Rəng: qırmızı
Çəki: 230-250 qram
Yetişkənlik: tezyetişən
Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Fuzarioz solma (Fol:0-1) / Kökün fuzarioz çürüməsi (For) / Nematodlar (Mi, Ma, Mj) / Pomidorun sarı yarpaq qıvırcıqlığı (TYLCV)

Anamur F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Anamur F1
 • Tip (sort): badımcan
 • Rəng: tünd bənövşəyi
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: yarpaq solğunluğu

Aqressor F1 (Agressor)

1 paket

44.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Aqressor F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-5 kq
 • Yetişkənlik: 115-120 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz xəstəliyinə və trips zərərvericisinə qarşı

Araşan F1 (Arashan)

1 paket

73.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Araşan F1
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı, açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Arena F1

1 paket

21.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Arena F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: 33 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu
X