TOXUMCU.AZ

Attiya F1

1 paket

116.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Attiya F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 200-230 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Avella F1

1 paket

22.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Avella F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən; 35-40 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Pcu

Aviso F1 (gül kələm)

1 paket

27.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aviso F1
 • Tip (sort): gül kələm
 • Rəng:
 • Çəki: 1,5-2,5 kq
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 70-75 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana; yaz, yay və payız əkini

Azamat F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Azamat F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 9-11 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 45 – 48 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Davamlılıq: xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılıq

Azerstar F1 (Azərstar)

1 paket

242.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Azerstar F1 (Azərstar)
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 9-11 sm
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Babystar F1 (Beybistar)

1 paket

190.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Babystar F1 (Beybistar)
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Uzunluq: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Pcu

Baltimor F1

1 paket

130.00 AZN /100 000 toxum
 • Ad: Baltimor F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (vegetasiya müddəti 103 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Bandita F1

1 paket

557.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bandita F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 90-100 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)

Bangor F1

1 paket

130.00 AZN /100 000 toxum
 • Ad: Bangor F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (əkilmə vaxtından 75 gün sonra məhsul verir)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
X