TOXUMCU.AZ

Tiara F1

1 paket

35.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Tiara F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 59 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahədə, 45000-55000 bitki/ha

Tivay 12 F1 (TY12)

1 paket

210.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tivay 12 F1 (TY12)
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 150-180 qram
 • Yetişkənlik: 60-65 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Vertitsilyoz solma (Va:0)    /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Tobia F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tobia F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-7 kq
 • Yetişkənlik: orta, şitil köçürüldükdən 82-87 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 28-35 min bitki

Tomimaru Muchoo F1 (Muço)

1 paket

576.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tomimaru Muchoo F1 (Muço)
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV: 0-2)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Top Qan F1 (Top Gun)

1 paket

73.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Top Qan F1 (Top Gun)
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı, açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Çəki: 8-10 kq
 • Yetişkənlik: tezyetişən, şitil köçürüldükdən 58-62 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Antraknoz (Co:1) / Fuzarioz soluxma (Fon:1)

Tourist F1

1 paket

30.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tourist F1
 • Tip (sort): saxlım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 100-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixanalar

Trivet F1

1 paket

56.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Trivet F1
 • Tip (sort): poludeterminant salxım pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən, 55-60 gün
 • Əkin şəraiti: hündür olmayan isidilən və ya isidilməyən polietilen örtüklü istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Tsarin F1 (Çarin)

1 paket

69.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Tsarin F1 (Çarin)
 • Tip (sort): irimeyvəli inderterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-300 qram
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 65-70 gün sonra
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:1-2) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:2-4)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Tygo F1

1 paket

20.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tygo F1
 • Tip (sort): determinant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:1,2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
X