TOXUMCU.AZ

Açelya F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Açelya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va)  /  Vertitsilyoz solma (Vd)

Adalya F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Adalya F1
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: al qırmızı
 • Çəki: 220-260 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 10 aprel-10 iyun
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Adela F1

1 paket

76.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Adela F1
 • Tip (sort): indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Aksent F1 (Accent)

1 paket

17.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aksent F1 (Accent)
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 11-12 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, 35 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Alamina F1

1 paket

114.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Alamina F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 180-250 qram
 • Yetişkənlik: 105 gün
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Albatros F1

1 paket

29.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Albatros F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-5,5 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 100-110 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Güclü dərəcədə davamlılıq: Fuzarioz soluxma (Foc)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Qara çürümə (Xcc)

Aleks F1 (Alex)

1 paket

20.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aleks F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 11-12 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, 30-35 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Alina F1

1 paket

13.60 AZN /1000 toxum
 • Ad: Alina F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 0,8-1,5 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, şitil köçürüldükdən 45-50 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz

Alize F1

1 paket

150.00 AZN /2000 toxum
 • Ad: Alize F1
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı; açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Çəki: 9-10 kq
 • Yetişkənlik: 60-65 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
X