TOXUMCU.AZ

Top Qan F1 (Top Gun)

1 paket

73.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Top Qan F1 (Top Gun)
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı, açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Çəki: 8-10 kq
 • Yetişkənlik: tezyetişən, şitil köçürüldükdən 58-62 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Antraknoz (Co:1) / Fuzarioz soluxma (Fon:1)

Tourist F1

1 paket

30.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tourist F1
 • Tip (sort): saxlım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 100-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixanalar

Trivet F1

1 paket

56.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Trivet F1
 • Tip (sort): poludeterminant salxım pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən, 55-60 gün
 • Əkin şəraiti: hündür olmayan isidilən və ya isidilməyən polietilen örtüklü istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Tsarin F1 (Çarin)

1 paket

69.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Tsarin F1 (Çarin)
 • Tip (sort): irimeyvəli inderterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-300 qram
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 65-70 gün sonra
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:1-2) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:2-4)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Tygo F1

1 paket

20.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tygo F1
 • Tip (sort): determinant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:1,2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Ulisse F1

1 paket

39.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Ulisse F1
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 90-110 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-35 min bitki sıxlığı
 • Davamlılıq: Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Vertitsilyoz solma (Va:0)   /  Fuzarioz solma (Fol:1,2)

Ultra plus F1

1 kisə

340.00 AZN /1 kq
 • Ad: Ultra Plus F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Uzunluq: 22-26 sm
 • Əkin şəraiti: açıq sahədə; yaz əkini

Vaytkasl F1 (White Castle)

1 paket

25.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Vaytkasl F1 (White Castle)
 • Tip (sort): gül kələm
 • Rəng:
 • Çəki: 1-1,3 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 70-75 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Vaytpörl F1 (White Pearl)

1 paket

25.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Vaytpörl F1 (White Pearl)
 • Tip (sort): gül kələm
 • Rəng:
 • Çəki: 1-2 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 75-80 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
X