TOXUMCU.AZ

Altess F1

1 paket

515.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Altess F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 110-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Amour F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Amour F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-52 gündür)
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Amur F1

1 paket

59.00 AZN /500 toxum

Ad: Amur F1
Tip (sort): salxım pomidor
Rəng: qırmızı
Çəki: 230-250 qram
Yetişkənlik: tezyetişən
Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Fuzarioz solma (Fol:0-1) / Kökün fuzarioz çürüməsi (For) / Nematodlar (Mi, Ma, Mj) / Pomidorun sarı yarpaq qıvırcıqlığı (TYLCV)

Anamur F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Anamur F1
 • Tip (sort): badımcan
 • Rəng: tünd bənövşəyi
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: yarpaq solğunluğu

Aqressor F1 (Agressor)

1 paket

44.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Aqressor F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-5 kq
 • Yetişkənlik: 115-120 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz xəstəliyinə və trips zərərvericisinə qarşı

Araşan F1 (Arashan)

1 paket

73.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Araşan F1
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı, açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Arena F1

1 paket

21.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Arena F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: 33 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Aristokrat F1 (Aristocrat)

1 paket

41.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aristokrat F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: zolaqlı; yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: 33-35 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Arletta F1

1 paket

96.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arletta F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)
X