TOXUMCU.AZ

Zenon F1

1 paket

39.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Zenon F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-4 kq
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 130-135 gündür
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz /  Daxili nöqtəvi nekroz

Ziya F1

1 paket

85.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ziya F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Əkin şəraiti: istixana

Zodiac F1

1 paket

48.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Zodiac F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:1,2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Zulfiya F1

1 paket

116.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Zulfiya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 200 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Vertitsilyoz solma (Va:0)   /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)
X