TOXUMCU.AZ

Arrivist F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arrivist F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2-5 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, köçürüldükdən 110-115 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Artist F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Artist F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-50 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Asef F1

1 paket

20.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Asef F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 16-17 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)  /  Papaya halqalı ləkəsi (PRSV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)

Asteriks F1

1 paket

12.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Asteriks F1
 • Tip (sort): oturaq kokteyl pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 60-80 qram
 • Yetişkənlik: şitil olaraq əkildikdən 70 gün, birbaşa əkildikdən 100-105 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 1 hektara 25-30 min bitki
 • Davamlılıq: Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:1,2) /  Bakteriya ləkəliliyi (Pst)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Asya 616 F1

1 paket

20.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Asya 616 F1
 • Tip (sort): pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 230-260 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Güclü dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Ataman F1

1 paket

38.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Ataman F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Çəki: 110-130 qram
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 41-46 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana

Atria F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Atria F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-8 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, şitil köçürüldükdən 120-125 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektara 28-35 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Attiya F1

1 paket

116.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Attiya F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 200-230 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Avella F1

1 paket

22.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Avella F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən; 35-40 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Pcu
X