TOXUMCU.AZ

Aksent F1 (Accent)

1 paket

17.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aksent F1 (Accent)
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 11-12 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, 35 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Aleks F1 (Alex)

1 paket

20.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aleks F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 11-12 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, 30-35 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Amour F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Amour F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-52 gündür)
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Arena F1

1 paket

21.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Arena F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: 33 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Aristokrat F1 (Aristocrat)

1 paket

41.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aristokrat F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: zolaqlı; yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: 33-35 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  / Pcu

Artist F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Artist F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-50 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Asef F1

1 paket

20.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Asef F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 16-17 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)  /  Papaya halqalı ləkəsi (PRSV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)

Ataman F1

1 paket

38.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Ataman F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Çəki: 110-130 qram
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 41-46 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana

Avella F1

1 paket

22.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Avella F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən; 35-40 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Pcu
X