TOXUMCU.AZ

Azamat F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Azamat F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 9-11 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 45 – 48 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Davamlılıq: xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılıq

Azerstar F1 (Azərstar)

1 paket

242.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Azerstar F1 (Azərstar)
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 9-11 sm
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Babystar F1 (Beybistar)

1 paket

190.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Babystar F1 (Beybistar)
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Uzunluq: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Pcu

Baronet F1

1 paket

32.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Baronet F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana

Bellastar F1

1 paket

250.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bellastar F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 15-17 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)

Bug-Jargal F1

1 paket

93.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bug-Jargal F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 12-14 sm
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px) /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pcu

Cedrik F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Cedrik F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 12-14 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə və polietilen örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Claudine F1

1 paket

54.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Claudine F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 9-11 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və alçaq tunel
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Cladosporium (Sc)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Toz küfü (PM)

Derya F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Derya F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 12 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px, Gc)
X