TOXUMCU.AZ

Ekol F1

1 paket

25.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Ekol F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: parlaq yaşıl
 • Uzunluğu: 4-6 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən, 42-45 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana və açıq sahə
 • Davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Adi xiyar mozaikası (CMV)  /  Unlu şeh (Px)

Elza F1

1 paket

63.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Elza F1
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana

Espadana F1

1 paket

250.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Espadana F1
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Uzunluq: 8-11 sm
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px) /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Xiyar borularının saralması (CVYV)

Herakl F1 (Gerakl)

1 paket

240.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Herakl F1 (Gerakl)
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 16-18 sm
 • Əkin şəraiti: istixana, birinci və ikinci dövrə

Kəpəz F1

1 paket

128.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kəpəz F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px)  /  Pcu

Kuraj F1

1 paket

54.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kuraj F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-14 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Unlu şeh (Px)  / Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Mamlyuk F1

1 paket

38.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Məmlük F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 14-16 sm
 • Əkin şəraiti: istixana; qış-yaz və yay-payız əkini

Mania F1

1 paket

55.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Mania F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 15-16 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən; 30 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) /  Unlu şeh (Px)  /  Pcu

Marinda F1

1 paket

29.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Marinda F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Cladosporium (Sc)  /  Toz küfü (PM)
X