TOXUMCU.AZ

Melen F1

1 paket

50.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Melen F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 17-19 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Yarpaq ləkəliliyi (Cca)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px, Gc)

Merengue F1

1 paket

57.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Merengue F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px)

Mewa F1 (Meva)

1 paket

700.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Mewa F1 (Meva)
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 20 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən, 40 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Yarpaq ləkəliliyi (Cca) /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Multistar F1

1 paket

180.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Multistar F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 15-17 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana; yaz və payız əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)Unlu şeh (Px)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Adi xiyar mozaikası (CMV)  /  Papaya halqalı ləkəsi (PRSV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)

Oğuz F1

1 paket

30.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Oğuz F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 8-10 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Pasalimo F1

1 paket

29.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Pasalimo F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 6-9 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən, cücərtinin əmələ gəlməsindən meyvələrin formalaşmasına qədər 39-41 gün keçir
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana və açıq sahədə

Picolino F1

1 paket

58.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Picolino F1
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Pitrak F1

1 paket

49.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Pitrak F1
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 9-10 sm
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px) /  Adi xiyar mozaikası (CMV)  /  Pcu

Qamma F1 (Gamma)

1 paket

17.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Qamma F1
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 12-13 sm
 • Yetişkənlik: 35 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px)  /  Adi xiyar mozaikası (CMV)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Pcu

X