TOXUMCU.AZ

Elza F1

1 paket

63.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Elza F1
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana

Karmen F1 (Carmen)

1 paket

13.60 AZN /1000 toxum
 • Ad: Karmen F1 (Carmen)
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 105-110 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Kori F1

1 paket

126.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kori F1
 • Tip (sort): bolqar bibəri
 • Rəng: texniki yetişkənlikdə yaşıl, bioloji yetişkənlikdə qırmızı
 • Uzunluq: 9 sm
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Tütün mozaika virusu (TMV L3)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Mania F1

1 paket

55.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Mania F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 15-16 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən; 30 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) /  Unlu şeh (Px)  /  Pcu

Maraja F1

1 paket

73.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Maraja F1
 • Tip (sort): bibər
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana

Massiv F1

1 paket

29.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Massiv F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-3,5 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən sonra 100 gün ərzində
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz soluxma (Foc:1) / Qara çürümə (Xcc)

Mihir F1

1 paket

42.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Mihir F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 120-140 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)
X