TOXUMCU.AZ

Avella F1

1 paket

22.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Avella F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən; 35-40 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Papaya halqalı ləkəsi (PRSV) / Adi mozaika (CMV)  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Pcu

Baronet F1

1 paket

32.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Baronet F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana

Biqmama 3 F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Big Mama 3 F1
 • Tip (sort): bibər
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Uzunluq: 21-23 sm
 • Yetişkənlik: çox-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Tütün mozaikası (Tm L3)

Black Hero F1

1 paket

93.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Black Hero F1
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: olduqca tünd yaşıl (qara tonlu)
 • Çəki: 8-11 kq
 • Yetişkənlik: 60-65 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Bonus F1

1 paket

13.60 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bonus F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2,5-3 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 80-85 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz

Bravo BLS F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bravo BLS F1
 • Tip (sort): bibər
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Qara bakteriya ləkəliliyi (Xcv)

Buffalo F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bufallo F1
 • Tip (sort): bibər
 • Rəng: texniki yetişkənlikdə tünd yaşıl, bioloji yetkişkənlikdə qırmızı
 • Uzunluq: 10-11 sm
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Tütün mozaikası (Tm L4)

Bug-Jargal F1

1 paket

93.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bug-Jargal F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluq: 12-14 sm
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px) /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pcu

Eldorado F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Eldorado F1
 • Tip (sort): bibər
 • Rəng: texniki yetişkənlikdə açıq yaşıl, bioloji yetişkənlikdə narıncı-qırmızı
 • Uzunluq: 8-9 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
X