TOXUMCU.AZ

Tiara F1

1 paket

35.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Tiara F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 59 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahədə, 45000-55000 bitki/ha

Tobia F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tobia F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-7 kq
 • Yetişkənlik: orta, şitil köçürüldükdən 82-87 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 28-35 min bitki

Tomimaru Muchoo F1 (Muço)

1 paket

576.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tomimaru Muchoo F1 (Muço)
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV: 0-2)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Tourist F1

1 paket

30.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tourist F1
 • Tip (sort): saxlım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 100-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixanalar

Ultra plus F1

1 kisə

340.00 AZN /1 kq
 • Ad: Ultra Plus F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Uzunluq: 22-26 sm
 • Əkin şəraiti: açıq sahədə; yaz əkini

Ventero F1

1 paket

482.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ventero F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 150-160 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; iyul-avqust-sentyabr əkini
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: B,D)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)

Vernal F1

1 paket

46.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Vernal F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Vestri F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Vestri F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 5-8 kq
 • Yetişkənlik: orta, şitil köçürüldükdən 105-110 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 28-35 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz

Yaman F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yaman F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixana
X