TOXUMCU.AZ

Sorento F1

1 paket

74.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Sorento F1
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı, açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Çəki: 7-8 kq
 • Yetişkənlik: tezyetişən, şitil basdırıldıqdan sonra 54-56 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Spino F1

1 paket

35.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Spino F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 12-14 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən, şitil basdırıldıqdan 39-40 gün sonra
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanada; 1 və 2-ci dövriyyədə
 • Davamlılıq: Adi mozaika (CMV) /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Xiyar borularının saralması (CVYV)  /  Unlu şeh (Px)

Spirit F1

1 kisə

52.00 AZN /1 kq
 • Ad: Spirit F1
 • Tip (sort): qarğıdalı
 • Rəng: qızılı-sarı
 • Uzunluq: 20 sm
 • Yetişkənlik: 73 gün vegetasiya müddəti
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Star F1

1 paket

119.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Star F1
 • Tip (sort): irimeyəli salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanada yaz və payız əkini; açıq sahədə yaz əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Summer Breeze F1

1 kisə

255.00 AZN /1 kq
 • Ad: Summer Breeze F1
 • Tip (sort): turp
 • Rəng:
 • Çəki: 150-180 qram
 • Uzunluq: 11-14 sm
 • Yetişkənlik: 40-45 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; yaydan payıza qədər
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Turp mozaika virusu (TuMV) /  Qara çürümə (Xcc)

Sunny House F1

1 paket

17.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Sunny House F1
 • Tip (sort): kabak
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 24-28 sm
 • Yetişkənlik: 50-55 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Super Ball F1

1 kisə

425.00 AZN /1 kq
 • Ad: Super Ball F1
 • Tip (sort): soğan
 • Rəng: qızılı-sarı
 • Çəki: 300 qram
 • Yetişkənlik: köçürmədən 175 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Super Nova F1

1 paket

29.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Super Nova F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 220-260 qram
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 65 gün sonra
 • Əkin şəraiti: istixana; 1 hektarda 20000 bitki sıxlığı
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Vertitsilyoz solma (Va:0)   /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Super Red F1

1 paket

31.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Super Red F1
 • Tip (sort): irimeyvəli oturaq pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, yaz əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)
X