TOXUMCU.AZ

Amour F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Amour F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-52 gündür)
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Artist F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Artist F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-50 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Asef F1

1 paket

20.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Asef F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 16-17 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)  /  Papaya halqalı ləkəsi (PRSV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)

Azamat F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Azamat F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 9-11 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 45 – 48 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Davamlılıq: xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılıq

Cedrik F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Cedrik F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 12-14 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə və polietilen örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Claudine F1

1 paket

54.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Claudine F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 9-11 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və alçaq tunel
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Cladosporium (Sc)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Toz küfü (PM)

Derya F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Derya F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 12 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px, Gc)

Kəpəz F1

1 paket

128.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kəpəz F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px)  /  Pcu

Kuraj F1

1 paket

54.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kuraj F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-14 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Unlu şeh (Px)  / Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)
X