TOXUMCU.AZ

Açelya F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Açelya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va)  /  Vertitsilyoz solma (Vd)

Altess F1

1 paket

515.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Altess F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 110-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Amour F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Amour F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-52 gündür)
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Arletta F1

1 paket

96.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arletta F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Arrivist F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arrivist F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2-5 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, köçürüldükdən 110-115 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Artist F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Artist F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-50 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Asef F1

1 paket

20.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Asef F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 16-17 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)  /  Papaya halqalı ləkəsi (PRSV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)

Atria F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Atria F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-8 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, şitil köçürüldükdən 120-125 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektara 28-35 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Azamat F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Azamat F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 9-11 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 45 – 48 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Davamlılıq: xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılıq
X