TOXUMCU.AZ

Altess F1

1 paket

515.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Altess F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 110-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Arletta F1

1 paket

96.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arletta F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Arrivist F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arrivist F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2-5 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, köçürüldükdən 110-115 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Atria F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Atria F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-8 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, şitil köçürüldükdən 120-125 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektara 28-35 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Bandita F1

1 paket

557.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bandita F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 90-100 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)

Candy F1

1 paket

189.00 AZN /250 000 toxum
 • Ad: Candy F1
 • Tip (sort): soğan
 • Rəng: qızılı-sarı
 • Çəki: 130-300 qram (800 qrama qədər böyüklükdə olması mümkündür)
 • Yetişkənlik: tezyetişən, əkildikdən 102-105 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 1 hektarda 1 milyon bitki

Durinta F1

1 paket

139.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Durinta F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 100-110 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Vertitsilyoz solma (Ff: B,D)

Enygma (Eniqma) F1

1 paket

139.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Enygma (Eniqma) F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 150-180 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: şüşə və polietilen örtüklü istixanalar
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: B,D)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Foronti F1

1 paket

646.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Foronti F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 250-270 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV: 0-2)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)
X