TOXUMCU.AZ

Rally F1

1 paket

58.00 AZN /500 toxum
  • Ad: Rally F1
  • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
  • Rəng: qırmızı
  • Çəki: 250-300 qram (birinci salxımdakı meyvələr daha iri olur)
  • Yetişkənlik: çox tezyetişən
  • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq:  Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)
  • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV) / Nematod (Ma, Mi, Mj)
X