TOXUMCU.AZ

Açelya F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Açelya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va)  /  Vertitsilyoz solma (Vd)

Altess F1

1 paket

515.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Altess F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 110-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Amur F1

1 paket

59.00 AZN /500 toxum

Ad: Amur F1
Tip (sort): salxım pomidor
Rəng: qırmızı
Çəki: 230-250 qram
Yetişkənlik: tezyetişən
Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Fuzarioz solma (Fol:0-1) / Kökün fuzarioz çürüməsi (For) / Nematodlar (Mi, Ma, Mj) / Pomidorun sarı yarpaq qıvırcıqlığı (TYLCV)

Arletta F1

1 paket

96.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arletta F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Bandita F1

1 paket

557.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bandita F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 90-100 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)

Belle F1

1 paket

45.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Belle F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Çetin F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Çetin F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 190-220 qram
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /   Fuzarioz solma (Fol:0-1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Cevahir F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Cevahir F1
 • Tip (sort): irimeyvəli pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-350 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV)  /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Durinta F1

1 paket

139.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Durinta F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 100-110 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Vertitsilyoz solma (Ff: B,D)
X