TOXUMCU.AZ

Arrivist F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arrivist F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2-5 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, köçürüldükdən 110-115 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Atria F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Atria F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-8 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, şitil köçürüldükdən 120-125 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektara 28-35 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Bronco F1

1 paket

37.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Bronco F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-4 kq
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən ( şitil əkildikdən sonra vegetasiya müddəti 80 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Farao F1

1 paket

37.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Farao F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3 kq
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 63 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 45000-50000 bitki/ha

Freedom F1 (gül kələm)

1 paket

27.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Freedom F1
 • Tip (sort): gül kələm
 • Rəng:
 • Çəki: 5 kq
 • Yetişkənlik: köçürüldükdən 70-75 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; yaz, yay və payız əkini, 1 hektarda 20-30 min bitki

Omero F1 (qırmızı kələm)

1 paket

61.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Omero F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 1-2 kq
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 78 gündür
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 30000 bitki/hektar

Pandion F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Pandion F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 1-2 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, köçürüldükdən 48-53 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; yaz, yay və payız əkini, 1 hektarda 60-70 min bitki

Radan F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Radan F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 1-1,5 kq
 • Yetişkənlik: 55-60 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə
 • Davamlılıq:  xəstəliklərə, müxtəlif stress şəraiti və zərərvericilərə qarşı davamlıdır (fuzarium, trips, kələm kəpənəyi)

Rançero F1 (qırmızı kələm)

1 paket

60.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Rançero F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 1,5-3,5 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən sonra 94 gün
 • Əkin şəraiti: 35000-45000 şitil/hektar sıxlıqda
 • Davamlılıq:  Fuzarioz soluxma (Foc)
X