TOXUMCU.AZ

Amur F1

1 paket

59.00 AZN /500 toxum

Ad: Amur F1
Tip (sort): salxım pomidor
Rəng: qırmızı
Çəki: 230-250 qram
Yetişkənlik: tezyetişən
Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Fuzarioz solma (Fol:0-1) / Kökün fuzarioz çürüməsi (For) / Nematodlar (Mi, Ma, Mj) / Pomidorun sarı yarpaq qıvırcıqlığı (TYLCV)

Ataman F1

1 paket

38.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Ataman F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Çəki: 110-130 qram
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 41-46 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana

Kuraj F1

1 paket

54.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kuraj F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-14 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Unlu şeh (Px)  / Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Mamlyuk F1

1 paket

38.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Məmlük F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 14-16 sm
 • Əkin şəraiti: istixana; qış-yaz və yay-payız əkini
X