TOXUMCU.AZ

Asef F1

1 paket

20.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Asef F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 16-17 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)  /  Papaya halqalı ləkəsi (PRSV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)  /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)

Belfort F1

1 paket

46.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Belfort F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 260-280 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-2)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Belle F1

1 paket

45.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Belle F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Berberana F1

1 paket

61.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Berberana F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-280 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-2)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Buran F1

1 paket

92.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Buran F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-2)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Cedrik F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Cedrik F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 12-14 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə və polietilen örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Celesta F1

1 paket

9.00 AZN /50 qram
 • Ad: Celesta F1
 • Tip (sort): qırmızı turp
 • Rəng: qabığı qırmızı, içi ağ
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Davamlılıq: Peronosporoza qarşı sahə davamlılığı var

Derya F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Derya F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 12 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px, Gc)

Destan F1

1 paket

14.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Destan F1
 • Tip (sort): badımcan
 • Rəng: tünd bənövşəyi
 • Uzunluğu: 22-25 sm
 • Çəki: 200-300 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
X