TOXUMCU.AZ

Amour F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Amour F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-52 gündür)
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Artist F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Artist F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 38-50 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Unlu şeh  (Px) /  Yalançı unlu şeh (Bl)  /  Xiyarın mozaikası virusu (CMV)

Azamat F1

1 paket

17.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Azamat F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 9-11 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 45 – 48 gündür)
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Davamlılıq: xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılıq

Baltimor F1

1 paket

130.00 AZN /100 000 toxum
 • Ad: Baltimor F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (vegetasiya müddəti 103 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Bangor F1

1 paket

130.00 AZN /100 000 toxum
 • Ad: Bangor F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (əkilmə vaxtından 75 gün sonra məhsul verir)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Boro F1

1 paket

85.00 AZN /50 000 toxum
 • Ad: Boro F1
 • Tip (sort): yumru çuğundur
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (vegetasiya müddəti 115 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Əkin müddəti: aprel-iyun

Bronco F1

1 paket

37.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Bronco F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-4 kq
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən ( şitil əkildikdən sonra vegetasiya müddəti 80 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Farao F1

1 paket

37.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Farao F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3 kq
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 63 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 45000-50000 bitki/ha

Omero F1 (qırmızı kələm)

1 paket

61.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Omero F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 1-2 kq
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 78 gündür
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 30000 bitki/hektar
X