TOXUMCU.AZ

Açelya F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Açelya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va)  /  Vertitsilyoz solma (Vd)

Adalya F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Adalya F1
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: al qırmızı
 • Çəki: 220-260 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 10 aprel-10 iyun
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Adela F1

1 paket

76.50 AZN /1000 toxum
 • Ad: Adela F1
 • Tip (sort): indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Alamina F1

1 paket

114.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Alamina F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 180-250 qram
 • Yetişkənlik: 105 gün
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Altess F1

1 paket

515.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Altess F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 110-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Amur F1

1 paket

59.00 AZN /500 toxum

Ad: Amur F1
Tip (sort): salxım pomidor
Rəng: qırmızı
Çəki: 230-250 qram
Yetişkənlik: tezyetişən
Əkin şəraiti: istixana şəraitində; bütün əkin dövründə
Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Fuzarioz solma (Fol:0-1) / Kökün fuzarioz çürüməsi (For) / Nematodlar (Mi, Ma, Mj) / Pomidorun sarı yarpaq qıvırcıqlığı (TYLCV)

Arletta F1

1 paket

96.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arletta F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Asteriks F1

1 paket

12.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Asteriks F1
 • Tip (sort): oturaq kokteyl pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 60-80 qram
 • Yetişkənlik: şitil olaraq əkildikdən 70 gün, birbaşa əkildikdən 100-105 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 1 hektara 25-30 min bitki
 • Davamlılıq: Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:1,2) /  Bakteriya ləkəliliyi (Pst)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Asya 616 F1

1 paket

20.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Asya 616 F1
 • Tip (sort): pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 230-260 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Güclü dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)
X