TOXUMCU.AZ

Vaytsprinq F1 (White Spring)

1 kisə

340.00 AZN /1 kq
 • Ad: Vaytsprinq F1 (White Spring)
 • Tip (sort): turp
 • Rəng:
 • Çəki: 800-900 qram
 • Uzunluq: 43-47 sm
 • Yetişkənlik: 60 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; payız əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kökün fuzarioz çürüməsi (For) / Turp mozaika virusu (TuMV)

Ventero F1

1 paket

482.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ventero F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 150-160 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində; iyul-avqust-sentyabr əkini
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: B,D)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)

Vernal F1

1 paket

46.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Vernal F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Vestri F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Vestri F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 5-8 kq
 • Yetişkənlik: orta, şitil köçürüldükdən 105-110 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 28-35 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz

Volverin F1 (Wolverine)

1 paket

25.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Volverin F1
 • Tip (sort): pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən, şitil köçürüldükdən 62 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 1 hektarda 22-23 min bitki sıxlığı
 • Davamlılıq: Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:1-2)

Yaman F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yaman F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixana

Yankı F1

1 paket

119.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yankı F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanada və açıq sahədə; yaz və payız əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)

Yeşim F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yeşim F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 250-400 qram
 • Əkin şəraiti: istixana şəraiti
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)
X