TOXUMCU.AZ

Ərincək F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ərincək F1
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-280 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-1)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Kəpəz F1

1 paket

128.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kəpəz F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px)  /  Pcu

Özkan F1

1 paket

149.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Özkan F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində yaz və payız əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: / Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV) / Pomidorun tunclaşması (TSWV)

 

Star F1

1 paket

119.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Star F1
 • Tip (sort): irimeyəli salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanada yaz və payız əkini; açıq sahədə yaz əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)
X