TOXUMCU.AZ

Yankı F1

1 paket

119.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Yankı F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanada və açıq sahədə; yaz və payız əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd) / Fuzarioz solma (Fol:1,2)

Ziya F1

1 paket

85.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ziya F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Əkin şəraiti: istixana
X