TOXUMCU.AZ

Albatros F1

1 paket

29.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Albatros F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-5,5 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 100-110 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Güclü dərəcədə davamlılıq: Fuzarioz soluxma (Foc)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Qara çürümə (Xcc)

Alina F1

1 paket

13.60 AZN /1000 toxum
 • Ad: Alina F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 0,8-1,5 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, şitil köçürüldükdən 45-50 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz

Aqressor F1 (Agressor)

1 paket

44.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Aqressor F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-5 kq
 • Yetişkənlik: 115-120 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz xəstəliyinə və trips zərərvericisinə qarşı

Arrivist F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Arrivist F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2-5 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, köçürüldükdən 110-115 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 30-40 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Atria F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Atria F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-8 kq
 • Yetişkənlik: orta-gecyetişən, şitil köçürüldükdən 120-125 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektara 28-35 min bitki
 • Davamlılıq: fuzarioz, boz çürümə xəstəlikləri; trips zərərvericisi

Aviso F1 (gül kələm)

1 paket

27.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Aviso F1
 • Tip (sort): gül kələm
 • Rəng:
 • Çəki: 1,5-2,5 kq
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 70-75 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixana; yaz, yay və payız əkini

Besti F1 (brokoli)

1 paket

39.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Besti F1
 • Tip (sort): brokoli
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Çəki: 0,7-1,5 kq
 • Yetişkənlik: şitil basdırıldıqdan 65-70 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və ya örtüklü tunel

Bonus F1

1 paket

13.60 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bonus F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2,5-3 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən 80-85 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Fuzarioz

Bravo F1

1 paket

34.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Bravo F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2,7-3,5 kq
 • Yetişkənlik: 90-100 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
X