TOXUMCU.AZ

Boltardi F1

1 paket

85.00 AZN /100 000 toxum
 • Ad: Boltardi F1
 • Tip (sort): çuğundur
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 105-110 gün
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: serkosporoz  /  gövdələmə (sapaqlama)

Boro F1

1 paket

85.00 AZN /50 000 toxum
 • Ad: Boro F1
 • Tip (sort): yumru çuğundur
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (vegetasiya müddəti 115 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Əkin müddəti: aprel-iyun

Pablo F1

1 paket

85.00 AZN /50 000 toxum
 • Ad: Pablo F1
 • Tip (sort): yumru çuğundur
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (105-108 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Red Aries F1

1 paket

85.00 AZN /50000 toxum
 • Ad: Red Aries F1
 • Məhsuldarlığı: yüksək
 • Rəng: tünd qəhvəyi-qırmızı
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti yay əkini zamanı 50-55 gün, yaz əkini zamanı 95-105 gün
 • İstifadə istiqaməti: süfrəlik, emal, saxlanma
 • Briks: 12
 • Bitki hündürlüyü: 30-35 sm

Red Mario F1

1 paket

85.00 AZN /50000 toxum
 • Ad: Red Mario F1
 • Məhsuldarlığı: yüksək
 • Rəng: dolğun qəhvəyi-qırmızı
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti yay əkini zamanı 55-60 gün, yaz əkini zamanı 100-110 gün
 • İstifadə istiqaməti: süfrəlik, emal, saxlanma
 • Briks: 12-15
 • Bitki hündürlüyü: 30-35 sm
X