TOXUMCU.AZ

Rinda F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Rinda F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-5 kq
 • Yetişkənlik: orta, şitil köçürüldükdən 80-85 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Sadiq F1

1 paket

29.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Sadiq F1
 • Tip (sort): irimeyvəli determinant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 210-230 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2)  /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Sahra F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Sahra F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 190-220 qram
 • Əkin şəraiti: istixana şəraiti və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /   Fuzarioz solma (Fol:0-1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Shakira F1 (acı)

1 paket

10.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Shakira F1
 • Tip (sort): acı bibər
 • Rəng: texniki yetişkənlikdə tünd yaşıl, bioloji yetişkənlikdə tünd qırmızı
 • Uzunluq: 3-4 х 16-18 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen istixanalar və açıq sahə
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Tütün mozaikası (Tm: 0-2)

Sheba-R F1

1 paket

12.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Sheba-R F1
 • Tip (sort): qarğıdalı
 • Uzunluğu: 20-22 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, əkindən 72 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 70 min bitki

Sigma F1

1 kisə

340.00 AZN /1 kq
 • Ad: Sigma F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Uzunluq: 20-22 sm
 • Əkin şəraiti: açıq sahədə; yaz əkini

Sıla F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Sıla F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 17-18 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana

Star F1

1 paket

119.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Star F1
 • Tip (sort): irimeyəli salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanada yaz və payız əkini; açıq sahədə yaz əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Super Red F1

1 paket

31.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Super Red F1
 • Tip (sort): irimeyvəli oturaq pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 220-250 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, yaz əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)
X