TOXUMCU.AZ

Pandaroza F1

1 paket

149.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Pandaroza F1
 • Tip (sort): irimeyvəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd çəhrayı
 • Çəki: 210-230 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə və polietilen örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  / Kökün fuzarioz çürüməsi (For)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Pandion F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Pandion F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 1-2 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən, köçürüldükdən 48-53 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; yaz, yay və payız əkini, 1 hektarda 60-70 min bitki

Parade

1 paket

6.00 AZN /10 000 toxum
 • Ad: Parade
 • Tip (sort): yaşıl soğan
 • Yetişkənlik: 2 ay
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

 

Picolino F1

1 paket

58.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Picolino F1
 • Tip (sort): qısameyvəli sığallı xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 12 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Pink paradise F1

1 paket

136.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Pink paradise F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (115 gün)
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Nematod (Mi) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E) / Vertitsilyoz solma (Vd) / Fuzarioz solma (Fol: 0,1) / Boz yarpaq ləkəliliyi (Ss)

 

Radan F1

1 paket

13.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Radan F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 1-1,5 kq
 • Yetişkənlik: 55-60 gün
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə
 • Davamlılıq:  xəstəliklərə, müxtəlif stress şəraiti və zərərvericilərə qarşı davamlıdır (fuzarium, trips, kələm kəpənəyi)

Rally F1

1 paket

58.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Rally F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 250-300 qram (birinci salxımdakı meyvələr daha iri olur)
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq:  Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV) / Nematod (Ma, Mi, Mj)

Rançero F1 (qırmızı kələm)

1 paket

60.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Rançero F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 1,5-3,5 kq
 • Yetişkənlik: şitil köçürüldükdən sonra 94 gün
 • Əkin şəraiti: 35000-45000 şitil/hektar sıxlıqda
 • Davamlılıq:  Fuzarioz soluxma (Foc)

Retinto F1

1 paket

290.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Retinto F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 160-165 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)
X