TOXUMCU.AZ

Merengue F1

1 paket

57.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Merengue F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Adi mozaika (CMV)  /  Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px)

Mirsini F1

1 paket

31.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Mirsini F1
 • Tip (sort): irimeyvəli oturaq pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 300-350 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, yaz əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Boz yarpaq ləkəliliyi (Ss)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Mondial F1

1 paket

46.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Mondial F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 200-230 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Oğuz F1

1 paket

30.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Oğuz F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 8-10 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Omero F1 (qırmızı kələm)

1 paket

61.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Omero F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 1-2 kq
 • Yetişkənlik: vegetasiya müddəti 78 gündür
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 30000 bitki/hektar

Ömür F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ömür F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 190-200 qram
 • Əkin şəraiti: istixana şəraiti və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Oskar F1

1 paket

199.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Oskar F1
 • Tip (sort): acı bibər
 • Rəng: texniki yetişkənlikdə tünd yaşıl, bioloji yetişkənlikdə tünd bənövşəyi
 • Uzunluq: 19-21 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Özkan F1

1 paket

149.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Özkan F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 200-220 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində yaz və payız əkini
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-1)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: / Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV) / Pomidorun tunclaşması (TSWV)

 

Pablo F1

1 paket

85.00 AZN /50 000 toxum
 • Ad: Pablo F1
 • Tip (sort): yumru çuğundur
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (105-108 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
X