TOXUMCU.AZ

Ərincək F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Ərincək F1
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-280 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-1)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Farao F1

1 paket

37.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Farao F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3 kq
 • Yetişkənlik: tezyetişən (vegetasiya müddəti 63 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 45000-50000 bitki/ha

Farhad F1

1 paket

46.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Farhad F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 200-230 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Unlu şeh (On)

Fırtına F1

1 paket

93.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Fırtına F1
 • Tip (sort): badımcan
 • Rəng: tünd bənövşəyi
 • Uzunluğu: 20-22 sm
 • Əkin şəraiti: istixana şəraiti və açıq sahə

Foronti F1

1 paket

646.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Foronti F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 250-270 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV: 0-2)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Freedom F1 (gül kələm)

1 paket

27.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Freedom F1
 • Tip (sort): gül kələm
 • Rəng:
 • Çəki: 5 kq
 • Yetişkənlik: köçürüldükdən 70-75 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; yaz, yay və payız əkini, 1 hektarda 20-30 min bitki

Hilario F1

1 paket

109.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Hilario F1
 • Tip (sort): təkli və salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 150-180 qram
 • Yetişkənlik: gecyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Kəpəz F1

1 paket

128.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Kəpəz F1
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Unlu şeh (Px)  /  Pcu

Krasnodar 292 AMV

1 kisə

33.00 AZN /10 kq
 • Ad: Krasnodar 292 AMV
 • Tip (sort): qarğıdalı
 • Uzunluğu: 20-22 sm
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 65-70 min bitki
X