TOXUMCU.AZ

Candy F1

1 paket

189.00 AZN /250 000 toxum
 • Ad: Candy F1
 • Tip (sort): soğan
 • Rəng: qızılı-sarı
 • Çəki: 130-300 qram (800 qrama qədər böyüklükdə olması mümkündür)
 • Yetişkənlik: tezyetişən, əkildikdən 102-105 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, 1 hektarda 1 milyon bitki

Cedrik F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Cedrik F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: tünd yaşıl
 • Uzunluğu: 12-14 sm
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: şüşə və polietilen örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Celesta F1

1 paket

9.00 AZN /50 qram
 • Ad: Celesta F1
 • Tip (sort): qırmızı turp
 • Rəng: qabığı qırmızı, içi ağ
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Davamlılıq: Peronosporoza qarşı sahə davamlılığı var

Çetin F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Çetin F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 190-220 qram
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /   Fuzarioz solma (Fol:0-1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Cevahir F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Cevahir F1
 • Tip (sort): irimeyvəli pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-350 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV)  /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Derya F1

1 paket

40.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Derya F1
 • Tip (sort): tikanlı xiyar (kornişon)
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 12 sm
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px, Gc)

Destan F1

1 paket

14.00 AZN /250 toxum
 • Ad: Destan F1
 • Tip (sort): badımcan
 • Rəng: tünd bənövşəyi
 • Uzunluğu: 22-25 sm
 • Çəki: 200-300 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə, polietilen və şüşə örtüklü istixanalar üçün uyğundur

Durinta F1

1 paket

139.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Durinta F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 100-110 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Vertitsilyoz solma (Ff: B,D)

Enygma (Eniqma) F1

1 paket

139.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Enygma (Eniqma) F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 150-180 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: şüşə və polietilen örtüklü istixanalar
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: B,D)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)
X