TOXUMCU.AZ

Baltimor F1

1 paket

130.00 AZN /100 000 toxum
 • Ad: Baltimor F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (vegetasiya müddəti 103 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Bandita F1

1 paket

557.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bandita F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 90-100 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0,1,2) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / /  Fuzarioz solma (Fol:0-1)

Bangor F1

1 paket

130.00 AZN /100 000 toxum
 • Ad: Bangor F1
 • Tip (sort): kök
 • Rəng: narıncı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (əkilmə vaxtından 75 gün sonra məhsul verir)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Belfort F1

1 paket

46.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Belfort F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 260-280 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-2)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Belle F1

1 paket

45.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Belle F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: dolğun qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)

Berberana F1

1 paket

61.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Berberana F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 250-280 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen və şüşə örtüklü istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-2)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)

Boro F1

1 paket

85.00 AZN /50 000 toxum
 • Ad: Boro F1
 • Tip (sort): yumru çuğundur
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən (vegetasiya müddəti 115 gün)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Əkin müddəti: aprel-iyun

Bronco F1

1 paket

37.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Bronco F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 3-4 kq
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən ( şitil əkildikdən sonra vegetasiya müddəti 80 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahə

Buran F1

1 paket

92.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Buran F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixanalar
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:1-5)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0-2)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
X