TOXUMCU.AZ

Star F1

1 paket

119.00 AZN /1000 toxum
  • Ad: Star F1
  • Tip (sort): irimeyəli salxım pomidor
  • Rəng: qırmızı
  • Çəki: 220-250 qram
  • Yetişkənlik: çox tezyetişən
  • Əkin şəraiti: istixanada yaz və payız əkini; açıq sahədə yaz əkini
  • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Va) / Vertitsilyoz solma (Vd)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)
  • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) / Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)
X