TOXUMCU.AZ

Adalya F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Adalya F1
 • Tip (sort): oturaq pomidor
 • Rəng: al qırmızı
 • Çəki: 220-260 qram
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 10 aprel-10 iyun
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)

Alamina F1

1 paket

114.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Alamina F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 180-250 qram
 • Yetişkənlik: 105 gün
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Anamur F1

1 paket

144.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Anamur F1
 • Tip (sort): badımcan
 • Rəng: tünd bənövşəyi
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən
 • Əkin şəraiti: polietilen örtüklü istixanalar və açıq sahə
 • Davamlılıq: yarpaq solğunluğu

Attiya F1

1 paket

116.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Attiya F1
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 200-230 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) / Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  / Vertitsilyoz solma (Va:0) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)
 •  Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj)

Azerstar F1 (Azərstar)

1 paket

242.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Azerstar F1 (Azərstar)
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 9-11 sm
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Unlu şeh (Px)

Babystar F1 (Beybistar)

1 paket

190.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Babystar F1 (Beybistar)
 • Tip (sort): sığallı qısameyvəli xiyar
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Uzunluq: 10-12 sm
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Pcu

Bellastar F1

1 paket

250.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Bellastar F1
 • Tip (sort): sığallı xiyar
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluğu: 15-17 sm
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik (Ccu)  /  Unlu şeh (Px)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Adi xiyar mozaikası (CMV) / Xiyar borularının saralması (CVYV) /  Sukkuninin sarı mozaikası (ZYMV)  /  Qarpız mozaikası (WMV)

Brigitte F1

1 paket

112.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Brigitte F1
 • Tip (sort): badımcan
 • Rəng: tünd bənövşəyi
 • Uzunluq: 16-22 sm
 • Çəki: 300-450 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və polietilen örtüklü tunel; 1 hektarda 35 min bitki sıxlığı

Çinto F1 (Cinto)

1 paket

120.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Çinto F1 (Cinto)
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 200-300 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana və açıq sahə
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) / Vertitsilyoz solma (Vd:0) / Vertitsilyoz solma (Va:0)  / Fuzarioz solma (Fol:0,1) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: 1-5)  /  Nematod (Ma, Mi, Mj)
X