TOXUMCU.AZ

Zodiac F1

1 paket

48.00 AZN /500 toxum
 • Ad: Zodiac F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: tünd qırmızı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta-tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff:A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:1,2)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Zulfiya F1

1 paket

116.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Zulfiya F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 200 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Vertitsilyoz solma (Va:0)   /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Pomidorun tunclaşması (TSWV)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)
X