TOXUMCU.AZ

Sürpriz F1

1 paket

135.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Sürpriz F1
 • Tip (sort): irimeyvəli pomidor
 • Rəng: al qırmızı
 • Çəki: 190-200 qram
 • Əkin şəraiti: istixana şəraiti
 • Davamlılıq: Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)  /   Nematod (Ma, Mi, Mj)

Tara F1

1 paket

51.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tara F1
 • Tip (sort): bibər
 • Rəng: yaşıl
 • Uzunluq: 18-19 sm
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; yay əkini

Terra Kota F1

1 paket

25.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Terra Kota F1
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: parlaq qırmızı
 • Çəki: 160-180 qram
 • Yetişkənlik: orta tezyetişən, şitil köçürüldükdən 70-75 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və polietilen örtüklü istixana, 1 hektarda 22-25 min bitki sıxlığı

Tiara F1

1 paket

35.00 AZN /2500 toxum
 • Ad: Tiara F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 2 kq
 • Yetişkənlik: çox tezyetişən (vegetasiya müddəti 59 gündür)
 • Əkin şəraiti: açıq sahədə, 45000-55000 bitki/ha

Tivay 12 F1 (TY12)

1 paket

210.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tivay 12 F1 (TY12)
 • Tip (sort): salxım pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 150-180 qram
 • Yetişkənlik: 60-65 gün
 • Əkin şəraiti: istixana
 • Yüksək dərəcədə davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV:0-2) /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Vertitsilyoz solma (Vd:0)  / Vertitsilyoz solma (Va:0)    /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)
 • Orta dərəcədə davamlılıq: Nematod (Ma, Mi, Mj) /  Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması (TYLCV)

Tobia F1

1 paket

15.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tobia F1
 • Tip (sort): baş kələm
 • Rəng: açıq yaşıl
 • Çəki: 4-7 kq
 • Yetişkənlik: orta, şitil köçürüldükdən 82-87 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə; 1 hektarda 28-35 min bitki

Tomimaru Muchoo F1 (Muço)

1 paket

576.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tomimaru Muchoo F1 (Muço)
 • Tip (sort): irimeyəli indeterminant pomidor
 • Rəng: çəhrayı
 • Çəki: 180-220 qram
 • Yetişkənlik: orta
 • Əkin şəraiti: istixana şəraitində
 • Davamlılıq: Pomidorun mozaikası (ToMV: 0-2)  /  Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik (Ff: A-E)  /  Fuzarioz solma (Fol:0,1)  /  Vertitsilyoz solma (Va:0) /  Kökün fuzarioz çürüməsi (For)

Top Qan F1 (Top Gun)

1 paket

73.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Top Qan F1 (Top Gun)
 • Tip (sort): qarpız
 • Rəng: zolaqlı, açıq yaşıl-tünd yaşıl
 • Çəki: 8-10 kq
 • Yetişkənlik: tezyetişən, şitil köçürüldükdən 58-62 gün sonra
 • Əkin şəraiti: açıq sahə
 • Davamlılıq: Antraknoz (Co:1) / Fuzarioz soluxma (Fon:1)

Tourist F1

1 paket

30.00 AZN /1000 toxum
 • Ad: Tourist F1
 • Tip (sort): saxlım pomidor
 • Rəng: qırmızı
 • Çəki: 100-120 qram
 • Yetişkənlik: tezyetişən
 • Əkin şəraiti: açıq sahə və istixanalar
X